• Investorile

Investorile

United Partners Grupp on 2003. aastal asutatud investeerimisettevõte, mis on aktiivselt tegev otseinvesteeringute, kinnisvarainvesteeringute, varahalduse ning finantsnõustamisega Baltikumis.

Oma 14. aastase ajaloo jooksul oleme korraldanud mitmeid emissioone oma klientidele. 2017 aastast alates oleme kaasanud kapitali ka oma kinnisvara harule. Kevadel 2017 tõstsime kapitali Rimi tsentraalse logistikalao ostmiseks Leedus ja sügisel ostmaks Maxima tsentraalse külmlao Lätis.

Investeerimiskonto ja tulumaks

Füüsiline isik, kes soetab noteeritud võlakirju (Nasdaq põhinimekirjas või Firsth North nimekirjas) investeerimiskontol olevate vahendite arvelt, vabaneb võlakirja intressi väljamaksete tegemisel tulumaksu kinnipidamisest. Tulumaksu mitte kinnipidamise tingimuseks on, et isik on teavitanud Emitenti investeerimiskonto kasutamisest. Tulumaksukohustus tekib juhul, kui investeerimiskontolt tehtavad väljamaksed ületavad sissemakseid. Võlakirja intressimaksed investeerimiskontole sissemakseid ei mõjuta.
Teavitus investeerimiskonto kasutamisest peab sisaldama kinnitust selle kohta, et United Partners’i tütar emitendi võlakirjad on soetatud investeerimiskontol olnud vahendite eest ja palvet intressi väljamaksete tegemisel tulumaksu mitte kinni pidada. Lisaks peab teavitus sisaldama väljamakse saaja isiku nime, isikukoodi ja investeerimiskonto numbrit.

news
Up
Meediaabi