• KKK – korduma kippuvad küsimused

Korduma kippuvad küsimused

MIS ON VÕLAKIRI?

Võlakiri (fixed-income security) on finantsinstrument, millesse on võimalik investeerida fikseeritud ajaperioodiks ning see tagab investorile perioodilised väljamaksed (tavaliselt iga-aastased), mis põhinevad eelnevalt sätestatud inressimäärale. Peale kindlaksmääratud lunastustähtaega tagastatakse investorile täies ulatuses põhisumma makse. Juhul kui emitendi poolt maksegraafikust kinni ei peeta, siis võlakiri restruktureeritakse ja tagatised realiseeritakse.

MIKS INVESTEERIDA VÕLAKIRJA?

Erinevalt aktsiate ja fondiosakutega kauplemisest on fikseeritud tootlusega võlakirjad turvalisem alternatiiv, sest tootlus on ettemääratud ega sõltu turul valitsevatest trendidest ega hetkeolustikus dünaamiliselt muutuvast makromajanduslikust seisust. Peamine võlakirjadesse investeerimisega kaasnev risk on seotud turgudel muutuvate intressimääradega, mis avaldavad mõju investeeringu võrdväärtusele turul kaubeldavate võlakirjade suhtes.

KUIDAS VÕLAKIRJU OSTA?

Võlakirjade soetamiseks on kaks peamist võimalust: osalemine võlakirjade pakkumises ja võlakirjade soetamine pärast märkimisperioodi lõppu järelturult. Järelturg Balti võlakirjadele on avalikult kättesaadav: Balti võlakirjade nimekiri. Samuti on võimalik investeerida United Partnersi poolt pakutavatesse võlakirjadesse võttes ühendust meie investeeringute juhi Marko Taliga (+372 56 692 792).

KAS VÄÄRTPABERITULU ON MAKSUSTATUD?

Füüsiline isik, kes soetab noteeritud võlakirju (Nasdaq põhinimekirjas või Firth North nimekirjas) investeerimiskontol olevate vahendite arvelt, vabaneb võlakirja intressi väljamaksete tegemisel tulumaksu kinnipidamisest. Tulumaksu mitte kinnipidamise tingimuseks on, et isik on teavitanud Emitenti investeerimiskonto kasutamisest. Tulumaksukohustus tekib juhul, kui investeerimiskontolt tehtavad väljamaksed ületavad sissemakseid. Võlakirja intressimaksed investeerimiskontole sissemakseid ei mõjuta. Rohkem infot antud teemal Eesti Maksu-ja Tolliameti kodulehelt: saadud tulu maksustamine

Teavitus investeerimiskonto kasutamisest peab sisaldama kinnitust selle kohta, et Emitendi võlakirjad on soetatud investeerimiskontol olnud vahendite eest ning soovi intressi väljamaksete tegemisel tulumaksu mitte kinni pidada. Lisaks peab teavitus sisaldama väljamakse saaja isiku nime, isikukoodi ja investeerimiskonto numbrit.

Teavitus tuleb edastada: info@unitedpartners.ee

news
Up
Meediaabi