• Finantsandmed

Aasta3 kuud6 kuud9 kuud12 kuudAA, HÜT ja ESGAR
20172017_12
20182018_62018_92018_122018_AA
20192019_3

Finantsaruannnete koostamisel on järgitud IFRS (International Financial Reporting Standards) ja IAS (International Accounting Standards) nõudeid, kui ei ole märgitud teisiti.
Selgitused:
1 – konsolideeritud aruanne
2 – kohalikele aruandlusstandarditele vastav aruanne

news
Up
Meediaabi