• Väärtpaberi info

ISINEE3300111350
Väärtpaberi lühinimi UPPO070022A
Emiteeritud väärtpabereid6 215
Nominaal1 000 EUR
Emissiooni maht6 215 000 EUR
Noteerimise kuupäev29.11.2018
Lunastamise kuupäev10.11.2022
Kupong (%)7
Järgmine kupongi maksepäev10.05.2019
news
Up
Meediaabi