• Kinnisvara

United Partners Property

United Partners Property teostab ja haldab United Partners Groupi kinnisvarainvesteeringuid. UPP investeerib kinnisvarasse nii grupi enda vahendeid kui investorite kapitali.

UPP investeerib:

 • elamis- ja äripindade arendusse;
 • rahavoo-objektidesse, sh arendusfaasis olevatesse;
 • kinnisvara spin-offi´i ja teistesse restruktureerimist sisaldavatesse projektidesse.

 UPP eelistab projekte, mis:

 • kannavad selget väärtust lõpptarbijale;
 • on läbipaistvalt ja kontrollitavalt arendatavad ja/või majandatavad;
 • pakuvad piisavat tootlust investorile ja turvalist teenidusmäära võõrfinantseerijale;
 • omavad mõõdukat riskiprofiili ja eeldatavat vastupidavust konjuktuurimuutuste suhtes.

 Arendusprojektide osas kuuluvad meie fookusesse:

 • Väiksemad ja keskmise suurusega kehtiva ehitusloaga objektid (arenduse maht kuni 5 M EUR);
 • Teostamata detailplaneeringu, kuid selgelt prognoositava ehitusõiguse ja detailplaneeringu maksumusega kinnistud;
 • Objektid, kuhu on võimalik arendada lisapinda kuni 33% ulatuses uut detailplaneeringut taotlemata;
 • Objektid, mis ei ole efektiivses kasutuses ja mida on ümber profileerimise kaudu võimalik selles suunas arendada.

UPP peamised kriteeriumid rahavoo-objektide osa on alljärgnevad:

 • Otsime objekte, mis omavad lõpptarbija jaoks selget väärtust, kuid ei kuulu kategooriasse prime (pakkudes seega paremat tootlust);
 • Rahavoog on diversifitseeritud või asendatav;
 • Soovitavalt on võimalik tegevuse efektiivistamine.

Klientide ja koostööpartnerite nõustamist spin-off ja teistes ärilise restruktureerimise projektides teostame tihedas koostöös grupi ettevõttega United Partners Advisory, pakkudes täislahendust nii kinnisvara kui corporate finance’i kontekstis.

Kõigis oma tegevustes rakendab UPP selgeid corporate governance reegleid, tagades protsesside korrektsuse ja läbipaistvuse. UPP missioon on pakkuda tulusaid ja turvalisi investeeringuid oma investoritele ning kindlust võõrfinantseerijatele ja teistele koostööpartneritele.

news
Up
Meediaabi