• Kinnisvara

United Partners Property

United Partners Property teostab ja haldab United Partners Groupi kinnisvarainvesteeringuid.

Ettevõtte tegevus koosneb kahest suunast: investeeringud rahavoogu tootvasse ärikinnisvarasse ning kinnisvaraarendus.

UPP on võimeline teostama ka kinnisvara kasutusotstarbe muutmist (turn-around) ning koostöös teiste grupi ettevõtetega kinnisvara spin-off või restruktureerimise lahendusi. Investoritele pakub UPP nii lühi- kui pikaajalisi investeerimisvõimalusi nii fikseeritud tulumääraga kui tootluspõhistesse instrumentidesse.

UPP on pidevalt avatud projekti- ja koostöövõimalustele varaomanikega ning uute investoritega, kes sooviksid koos meiega tulusalt ning turvaliselt raha paigutada. Tulenevalt eeltoodust on nii varade omanikud kui potentsiaalsed investorid alati teretulnud meiega mõtteid vahetama, projekte pakkuma või meie poolt pakutavaid võimalusi läbi vaatama.

news
Up
Meediaabi