hallar loogmaMarko Tali

Investeeringute juht
marko.tali@unitedpartners.ee
+372 56 692 792

Marko on Tali United Partners´i investeeringute juht. Marko on varasemalt töötanud grupis juristina ning osalenud juriidilise nõustajana paljudes projektides. Lisaks on ta juhtinud mitmeid ettevõtete ühinemiste ja liitumiste (M&A) projekte.
Marko liitus United Partners´iga mais 2004 pärast magistriõpinguid Saksamaal Humboldti Ülikoolis. Sellele eelnevalt omandas ta kaks bakalaureusekraadi: BA õigusteaduses Tartu Ülikooli Õigusinstituudist ning BA ajaloos Tallinna Ülikoolist.
Marko on eelnevalt töötanud EV Justiitsministeeriumis, kus tema tööülesanded olid peamiselt seotud äriregistri arendamise ja vastava valdkonna seadusloomega.

Back
Up
Meediaabi