• Nõustamine

Finantsnõustamine

United Partners Advisory pakub oma klientidele finantsnõustamise teenust. Oleme edukalt lõpuni viinud üle 70 projekti, mille koguväärtus ületab 700 miljon eurot. Meie põhieesmärk on olla paindlik, innovaatiline ning pakkuda tippkvaliteetset teenust, mis aitaks kliendil jõuda püstitatud tulemuseni. Pakutavad teenused jagunevad kolme kategooriasse:

First North nõustamine

First North on väike- ning keskmise suurusega ettevõtetele loodud avaliku kapitali kaasamise turg. Ametliku First North nõustajana pakume terviklikku teenuselahendust avaliku emissiooni läbiviimiseks. Loe lähemalt.

Kapitali kaasamine

Kasvavad ettevõtted vajavad täieliku potentsiaali saavutamiseks sageli lisakapitali. Nõustame ettevõtteid sobiva finantsvahendi valimisel ning aitame selle tõstmisel. Loe lähemalt.

M&A

Ettevõtted jõuavad elutsüklis faasi, kus edasiseks arenguks on parim lahendus uue ettevõtte omandamine, teise ettevõttega ühinemine või olemasoleva ettevõtte müük. Aitame kliendil leida eesmärgi saavutamiseks sobiva tehingupartneri, optimaalse tehingustruktuuri ja aitame seda teostada. Loe lähemalt.

news
Up
Meediaabi