• Nõustamine

Finantsnõustamine

United Partners pakub oma klientidele finantsnõustamise teenust aastast 2003. Oleme edukalt lõpule viinud enam kui 70 projekti, mille summaarne väärtus ületab 700 miljonit eurot. Meie eesmärk on pakkuda tippkvaliteetseid teenuseid, mis vastavad kliendi spetsiifilistele vajadustele. Pakutavad teenused jagunevad nelja kategooriasse: ühinemised ja omandamised (M&A), kapitali kaasamine, muud nõustamis- ja konsultatsiooniteenused ja start-up ettevõtete nõustamine. Hindame personaalset, pikaaegset ja usaldusel põhinevat partnerlust oma klientidega. Oma töös peame oluliseks innovatsiooni, paindlikkust ja proaktiivsust.

Lisaks peakontorile Eestis on United Partners esindatud meie silmapaistvate koostööpartnerite kaudu ka Lätis ja Leedus, tagades klientidele Baltikumi-ülese haarde.

 

 

 

 

 

 

 

news
Up
Meediaabi