• Kapitali kaasamine

Kapitali kaasamine

Kasvavad ettevõtted vajavad täieliku potentsiaali saavutamiseks sageli lisakapitali. Omanikel tuleb otsustada kas säilitada oma osalus ning kaasata võlakapitali või müüa osa oma ettevõttest omakapitali investorile. Juhul kui klient ei ole kindel millist vormi kapitali oleks kõige mõistlikum kaasata, saab United Partners Advisory oma kogemuste põhjal selle otsustamisel kindlasti abiks olla. Kui klient ei ole veel avalikuks aktsia- või võlakirjaemissiooniks valmis, aitame leida erainvestoreid, kelle eesmärgid ühtivad ettevõte vajadustega. Meie läbi aastate arendatud investorite võrgustikus on lisaks eraisikutele ning ettevõtjatele veel kohalikud ja rahvusvahelised finantsinstitutsioonid.

OMAKAPITALI KAASAMINE

Kapitali kaasamine läbi osaluse müümise võimaldab ettevõttel kasutada rahavoogu, mis muidu kuluks laenuteenindusele, hoopis äri kasvatamiseks või ärikulude katmiseks. Osaluse müümine on rohkem levinud kasvuettevõtete seas, kus rahavood ei ole veel piisavalt prognoositavad, et garanteerida ettevõtte laenuteenindusvõimet ka tulevikus. Ebakindlust lisab investeerimislaenuga kaasnev võimalik intressimäära tõus tulevikus.

Omakapitali investorid suudavad tihti lisaks kapitalile toetada ettevõtet ka täiendavate lisandväärtustega nagu pikk kogemus ettevõtluses ja/või sektoris, lai ärivõrgustik ning finantsharitus. Samas tuleb arvestada, et omakapitali investorist saab kaasomanik, keda tuleb informeerida kõigest olulisest ning kellel on samasugune otsustusõigus nagu asutajatel.

VÕÕRKAPITALI KAASAMINE

Võõrkapitali on võimalik kaasata peamiselt kolmel moel – emiteerida ettevõtte võlakirju, taotleda pangalt pikaajalist investeerimislaenu või kasutada sildfinantseerimist. Oluline on meeles pidada, et eelpool mainitud võlakapitali vormid ei välista üksteist ning tihti saavutatakse parim tulemus erinevaid võlakapitalivorme kombineerides vastavalt ettevõte vajadusele.

Võlakiri on laen investori(te) ja ettevõtte vahel, kus investor nõustub laenama ettevõttele teatud hulga raha ning ettevõte nõustub maksma investorile kokkulepitud intressi. Võlakirjal on kokku lepitud tähtaeg, Baltimaades tavaliselt 3-5 aastat, mille saabudes maksab ettevõte investorile laenu tagasi. Kasvufaasis olevale ettevõttele on võlakiri tavaliselt kõrgema intressiga kui investeerimislaen, kuid erinevalt investeerimislaenust on võlakirja intress kogu tähtaja jooksul fikseeritud ning selle mõju rahavoogudele paremini prognoositav. Lisaks säilib võlakirju emiteerides ettevõtte paindlikkus, kuna investeerimislaenudega kaasnevad panga poolt teatud piirangud ettevõtte tegevuses. 2017. aastal aitas United Partners Advisory ettevõtetel läbi võlakirjade kaasata ligi 11 miljonit eurot võõrkapitali.

Sildfinantseerimist kasutatakse lühiajaliselt ettevõtte finantside tugevdamiseks. Näiteks tekib ettevõttel vajadus sildfinantseerimise järele oma varude täitmiseks enne tipphooaega, kiireloomuliseks vara soetuseks (nt. oksjon) või tekib vajadus viia ettevõte läbi avaliku emissiooni eelse perioodi. Sildfinantseerimisse tuleb suhtuda vastutustundlikult, kuna see on kõrge intressiga lühike laen.

 

news
Up
Meediaabi