• M&A

M&A

Omandamised

Aitame ettevõtteid ja strateegilisi- või finantsinvestoreid terve omandamise protsessi vältel. United Partners Advisory terviklik teenus ulatub potentsiaalsete väljaostetavate firmade leidmisest kuni tehingu lõpuleviimiseni. Meie kogemuste põhjal on eduka tehingu eeldusteks ostetava ettevõtte majanduslikult õigustatud hind, kontrollitav võlakoormus, läbipaistev õiguslik staatus ning üheselt arusaadavad finantsandmed. Lisaks pakume ligipääsu meie laiapõhjalisele ärivõrgustikule ning saame aidata õige ettevõtte valimisel kõrgeima väärtusloome saavutamiseks.

Juhtkonnapoolne ettevõtte väljaost (MBO)

Parim kandidaat juhtkonnapoolseks väljaostuks (samuti ettevõttevälise juhtkonna poolseks ettevõtte väljaostuks, MBI-ks) on firma, mille võlakoormus on madal ning mille juhtkond soovib näha uute võimaluste realiseerimist ja ettevõtte kiirendatud arengut. Kuna MBO on ettevõttele sageli delikaatne protsess mitmete riskiteguritega (nt. liiga suure võimenduse võtmine), tuleb seda hästi planeerida. Sellele vaatamata võib MBO eskaleerida ettevõtte arengut ning pakub märkimisväärset kasvupotentsiaali juhtkonna isiklikule varale. Kapitali struktureerimine on MBO protsessi kriitiline osa ja lisaks võlakapitali (k.a mezzanine) kaasamisele tuleb sageli täiendava omakapitali investeerimiseks leida välisinvestoreid.

Ettevõtte müük

Sobivate ostjate leidmine on esmatähtis, olenemata sellest kas müüakse kogu firma, osalus või äriüksus. Turul leidub alati passiivseid ostjaid, kes soovivad aktsionäride väärtuse säilitamiseks oma äritegevust laiendada, kuid tihti ei ole sellised ostjad valmis maksma preemiat. Meie kogemusel tuleb parim pakkumine ostjalt, kes ei otsi turult igapäevaselt võimalusi ning kellele tuleb läbi sihtpakkumise väärtusloome kontseptsioon kohale viia. Selle tõttu on ettevõtte müümine teadlik ja proaktiivne protsess, mille käigus lähenetakse eelnevalt analüüsi käigus kaardistatud potentsiaalsetele ostjatele.

Täiendava informatsiooni saamiseks võta meiega ühendust: advisory@unitedpartners.ee

news
Up
Meediaabi