• Varahaldus

Varahaldus

United Partners Asset Management (UPAM) tegeleb investeerimisfondide valitsemisega aastast 2009.

UPAM’i tegevus tugineb nii United Partners Grup’i partnerite oskusteabele ja kogemustele, kui professionaalse ja pühendunud meeskonna pädevusele investeerimisobektide valimisel.
Meie meeskond rakendab investeerimisvalikute tegemisel absoluutse tootluse kontseptsiooni ning nende haldamisel aktiivset juhtimisstrateegiat.

 Focus fond

United Focus fond on suunatud omakapitali investoritele ning selle fookuses on investeeringud aktsiatesse erinevate majandusregioonide, valdkondade ja individuaalsete ettevõtete lõikes. Finantsturgudele avaldavad mõju nii sündmused, mis muudavad fundamentaalset ja poliitilist olukorda, kui ka seisukord maailmamajanduses. Sellest tulenevalt mõjutab globaalne majandusareng väärtpaberituru näitajaid, määrates kindlaks varade jagunemise investeerimisportfellis.

Makromajanduse trendidest lähtuvalt valime piirkonnad ja sektorid, kus on olemas kõik eeldused kasvuks keskmise ajaperioodi jooksul. Tehingute tegemiseks valitav instrument on suure likviidsusega ja kajastab turul olevat trendi; lisaks on seda põhjalikult analüüsinud meie partnerid või muu usaldusväärne allikas. Üksikuid tehinguid portfellis käsitletakse lühikese perioodi vältel ning finantsturu languse korral suurendatakse riski vähendamiseks ja kasvupotentsiaali tõstmiseks likviidsust.

Fondi rahaliste vahendite haldamise juures järgime me kaht järgnevat kontseptsiooni. Esiteks, riski vähendamine negatiivse finantstsükli ajal. Teiseks, dünaamiline varade ümberjaotamine peamiste valuutade ja likviidsete võlakirjade vahel portfelli hajutamiseks ja fondi tootlikkuse suurendamiseks.

Meie meeskond kasutab tipptasemel investeerimistehnoloogiat, mis võimaldab ligipääsu turgudele reaalajas ning vähendab märkimisväärselt tehingukulusid.

Eelised

  • Investeerimine suure tootlusega varaklassi: aktsiad
  • Suur likviidsus
  • Selge ja läbipaistev äritegevus
  • Portfelli hajutatus eri sektorite, piirkondade ja strateegiate vahel
news
Up
Meediaabi